CULTURAL EXCHANGE EVENTS IN JAPAN (9-18 NOV 2016)

These events were organized by YJF. Foreign participants (member of Yufukan Europe): 9 Ukrainians, 3 Russians, 10 Czechs, 1 Polish and 1 Spanish. 


13 NOV. Amaharashi kaigan (Toyama)  >>  14 NOV. Kanazawa castle, Kenrokuen and Omicho fish market (Ishikawa)  >>  15 NOV. Kiyomizu-dera (Kyoto)  >>  16 NOV. Nara park, Todai-ji, Kofuku-ji and Kasugataisha (Nara)  >>  17 NOV. Kinkaku-ji, Ryoan-ji and Tozando budo shop (Kyoto)